Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door A&ES als onderdeel van uw communicatie met ons op onze website, per e-mail of telefoon alsook via sociale netwerken.

Door dit Privacybeleid te accepteren, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door A&ES in overeenstemming met de hieronder vermelde voorwaarden.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. We zullen u altijd over dergelijke wijzigingen informeren. Indien u deze wijzigingen niet accepteert, gelieve ons dan schriftelijk te informeren via be.privacy@aes.be.

1) Contacten
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door A&ES, Brand Whitlocklaan 154, 1200 Brussel, België, geregistreerd onder ondernemingsnummer BE0443.882.292.

U kunt voor al uw vragen steeds terecht op be.privacy@aes.be.

U kunt ook altijd contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming op volgend adres: commision@privacycommission.be.

2) Verwerking van persoonlijke gegevens

We verzamelen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks

Wanneer u een contactformulier invult op onze website of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of sociale netwerkkanalen, en wanneer u via onze website of via een ander kanaal solliciteert op een functie bij ons, verzamelen we:

  • Contactgegevens die u ons verstrekt, zoals: achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoon- / gsm-nummer
  • Gegevens over uw loopbaan: huidige werkgever, huidige baan en uw eerdere jobs …
  • Gegevens met betrekking tot uw opleiding: kwalificaties, scholen …
  • Alle andere persoonlijke gegevens die u met ons wil delen.

Wij verzamelen indirect uw persoonlijke gegevens

Wanneer we bepaalde zoekmachines of websites gebruiken waarop u uw cv heeft ingediend, ontvangen wij uw persoonlijke gegevens op een indirecte manier. Deze gegevens stellen ons in staat om uw profiel en uw datafiche up-to-date te houden.

3) Doel van de verwerking van deze persoonlijke gegevens

Als u in aanmerking komt voor een functie, worden de persoonsgegevens die in punt 2 vernoemd werden, gebruikt om vaardigheidstesten af te nemen profileren, een gepaste baan voor u te vinden, uw gegevens door te spelen aan potentiële werkgevers waarmee u reeds kennis hebt gemaakt en waarin u interesse hebt getoond en tot slot zijn deze gegevens ook nodig om de verdere sollicitatieprocedure met u te bespreken.

Als u een werkgever bent met wie wij samenwerken, verwerken wij uw gegevens om onze missie van advies en expertise naar best vermogen te vervullen.

4) Juridische grondslag van de verwerking

Om uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in dit privacybeleid, vragen wij hiervoor uw toestemming als verantwoordelijke partij.

Aan de andere kant kan de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

5) Duur van verwerking en archivering

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard en verwerkt voor de duur van de selectieprocedure.

Tenzij uw toestemming wordt ingetrokken, bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van drie jaar.

Ten slotte bewaren we, in gearchiveerde vorm, de gegevens die nodig zijn voor onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

6) Gegevensoverdracht

Als werving en selectiebureau zijn wij verplicht om uw persoonlijke gegevens door te geven als onderdeel van onze missie naar de volgende partijen:

  • Intern, voor de recruiters die met ons werken,
  • Aan onze klanten en aan uw potentiële toekomstige werkgever.

Als onderdeel van onze gegevensverwerking werken we samen met het bedrijf SOVREN om de verschillende informatie in uw curriculum vitae te analyseren.

We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorspelen.

7) Beveiliging en vertrouwelijkheid

We hebben technisch en organisatorisch toepasselijke veiligheidsmaatregelen ingevoerd om zo enige vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, onbevoegde toegang en alle andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens te kunnen voorkomen.

8) Uw rechten

Recht op toegang, rectificatie en oppositie

U hebt het recht om op elk moment en volledig gratis toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

U kunt een aanvraag indienen om uw persoonlijke gegevens te wijzigen indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn.

U kunt zich om ernstige en legitieme redenen ook verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Recht op intrekking van toestemming, ontheffing en beperking van behandeling

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

Als u uw toestemming intrekt, hebt u ook het recht om de verwijdering van uw gegevens aan te vragen. Elk verzoek om verwijdering wordt echter beoordeeld in het licht van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen of administratieve of juridische verplichtingen die in strijd zijn met een dergelijke schrapping.

Ten slotte kunt u ook de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om van ons alle persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat.

Uw rechten uitoefenen

U kunt een aanvraag indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen door een e-mail te sturen naar be.privacy@aes.be.