Responsibilities

De District Manager staat in voor het quasi autonoom beheer van het district op facilitair en administratief gebied, wat zich uit in onderstaande concrete taken en verantwoordelijkheden:

 • Goed beheer van bestaande infrastructuur: verantwoordelijk voor het opzetten van de perfecte organisatie van de parkeergarages; opvolging van de dagelijkse exploitatiewerkzaamheden; fungeren als aanspreekpunt in het kader van geëscaleerde problemen en faciliteren van oplossingen; dit vereist de nodige aanwezigheid onder de medewerkers en in de garages samen met een hands-on attitude;
 • Business Development: vanuit bestaande en nieuwe relaties en netwerken op zoek gaan naar nieuwe investeringsprojecten die in een verdere fase door de Business Development Manager van verdere uitwerking voorzien worden. Bijkomend initiatieven nemen op vlak van producten en promoties wat de nodige commerciële vaardigheden vereist;
 • HR-verantwoordelijkheid: rekrutering, evaluaties, sturing en motivering van het team, opvolging van de personeelsadministratie op vlak van uurroosters, afwezigheden, vervangingen en het bezorgen van de loonstaten aan het hoofdkwartier. Dit vereist de nodige people management skills;
 • P&L-verantwoordelijkheid: het geven van input aan het management op vlak van tarieven voor gesprekken met externe partners. Dit vereist voldoende cijfermatige en boekhoudkundige kennis;
 • Onderhouden en ontwikkelen van contacten met externe stakeholders en een breed netwerk (mede-eigenaars, vakbonden, politiek, …): Hierbij een constructieve dialoog en langetermijnrelaties vooropstellen. Aanvullend mee zetelen met de Operations Manager Belgium in 1 van de syndicale organen. Dit vereist de nodige communicatieve en relationele vaardigheden.

 

Profile

 • In het bezit van een hoger diploma (Bachelor/Master) of gelijkwaardig door ervaring
 • Relevante ervaring in operations
 • Snel kunnen schakelen tussen commerciële, financiële en operationele inzichten
 • Proactief, initiatiefnemer
 • Besluitvaardig
 • Resultaatgericht
 • Assertief
 • Beschikken over commerciële feeling, klantgerichtheid
 • Sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk
 • Leiderschapsvaardigheden
 • Luistervaardig
 • Integer
 • Boekhoudkundig onderlegd zijn (kennis van SAP is een pluspunt)
 • Relationeel sterk
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Nederlandstalig met een goede kennis van het Engels en het Frans (geschreven en gesproken)
 • Flexibiliteit op het gebied van werkuren gewenst (telefonische bereikbaarheid)
 • Goede kennis van kantoorsoftware (Outlook, Word, Excel en Powerpoint)