Verantwoordelijkheden

Hij/zij verduidelijkt zakelijke behoeften:

 • specificeert de specifieke behoeften van ontwikkeling en aanpassing van de IT-toepassing door het bedrijf
 • analyseert de bestaande situatie en de mogelijke oplossingen voor elk nieuw project
 • formaliseert functionele en niet-functionele eisen in een functionele analyse
 • controleert de integratie van voorgestelde oplossingen in het bestaande toepassingsnetwerk

Hij/zij vertaalt de behoeften:

 • Schrijft functionele specificaties voor nieuwe projecten
 • Schat de werklast voor de functionele analyse correct in
 • Bespreekt de functionele oplossing met de technisch analist of de technisch architect
 • Geeft functionele specificaties door aan ontwikkel- en testteams
 • Assisteert collega’s in de ontwikkelings- en implementatiefase voor specifieke functionele problemen
 • Documenteert, verzamelt en structureert de informatie en gegevens met betrekking tot de geselecteerde functionele opties van het project in overeenstemming met de specificatienormen

Hij/zij voert een functionele follow-up uit van de projecten tot op het moment van ingebruikneming:

 • Draagt ​​bij tot het schrijven van een gebruikershandleiding voor het bedrijf en biedt de nodige informatie
 • Definieert de testgevallen
 • Stelt functionele tests op voor het bedrijf
 • Voert acceptatietests uit in samenwerking met het bedrijf
 • Assisteert gebruikers tijdens de uitrolfase van het project bij de assimilatie van wijzigingen
 • Werkt mee aan het opzetten van de functionele ondersteuning

Hij/zij verzorgt de communicatie:

 • Zorgt voor een goede communicatie van informatie naar de verschillende partijen, belanghebbenden en gebruikers
 • Communiceert met het bedrijf om de meer complexe problemen beter te begrijpen

 

Profiel

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Bewezen ervaring van minstens 3 jaar in een gelijkwaardige functie.
 • Kennis van modelleringstechnieken en functionele analyse: Agile, ArchiMate.
 • Kennis van IT-infrastructuur en architectuur.
 • Goede schriftelijke en mondelinge kennis van Engels + Frans en / of Nederlands.

 

Aanbod

Vast contract