rss

Recruitment & Selection

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle informatie vermeld op het sollicitatieformulier en/of CV, alsook alle persoonlijke gegevens die verzameld werden tijdens de selectieprocedure worden, tenzij op schriftelijk verzoek van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank.

Deze gegevens, verzameld om personeel te selecteren en rekruteren, worden behandeld volgens de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw persoonlijke gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik bij A&ES en worden met de nodige discretie en vertrouwelijkheid behandeld..

Conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken.

Indien nodig beschikt u over het recht om uw gegevens te wijzigen: u hoeft enkel een schriftelijke aanvraag te sturen naar A&ES samen met een kopie van uw identiteitskaart.